NEWS:
Frisch ausgepackt: d&b E8, Yamaha CL5 Apogee Big Ben d&b Y-, V- und T-Serie Yamaha Ri8-D / Ro8-D QSC Q-Sys Core 500i Allen&Heath DLive S5000 S7000, DM48 & DM64 CEDAR DNS 8 Live d&b D80 Touring Racks VI400 & VI600 Upgrade  
Home
unser neuer Firmensitz nimmt so langsam Gestalt an. Anbei ein paar aktuelle Bilder von der Baustelle:
Aktuelle Neuanschaffungen: Shure KSM8 Kapsel  
Clearcom FreeSpeak II WL Intercom System 1.9GHz
d&b Y7P / Y10P